V Třinci je vyhlášená smogová situace

V Třinci je vyhlášená smogová situace

Třinec

Kvalita ovzduší se se na Třinecku zhoršuje, proto ĆHMÚ vyhlásil smogovou situaci až do odvolání. Měřící stanice v lokalitě Třinec-Kosmos a Třinec-Kanada, zaznamenaly několikanásobné překročení limitů poletavého prachu PM10

Aktuální kvalitu ovzduší Třinec

můžete sledovat na webu Českého hydrometeorologického ústavu

http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/stav-ovzdusi/prehled-stavu-ovzdusi

Komentáře

Komentáře