Třinečtí obhájili počtvrté v řadě prvenství v třídění odpadu a získali 50.000 Kč

Třinečtí obhájili počtvrté v řadě prvenství v třídění odpadu a získali 50.000 Kč

Třinečané potvrdili svou pověst nejlepších „třídičů“ separovaných složek komunálního odpadu v Moravskoslezském kraji. Třinec díky svým ekologicky uvědomělým obyvatelům počtvrté za sebou obhájil v soutěži O keramickou popelnici prvenství a získal v kategorii měst nad 15 000 obyvatel symbolickou „zlatou“ Keramickou popelnici.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., se zapojilo všech 300 obcí a měst Moravskoslezského kraje. Zástupci těch nejlépe třídících se setkali 31. května 2018 v Hradci nad Moravicí, kde slavnostně převzali ceny.

„Veliké poděkování patří především občanům našeho města. Na druhou stranu je na našich bedrech vytvářet k třídění co nejlepší podmínky, přičemž důležitou roli hraje dostupnost barevných nádob na tříděný odpad. Lze říci, že množství vytříděného odpadu je přímo úměrné snižující se vzdálenosti od sběrných míst. Proto je pro nás závazek i do budoucna, abychom podmínky pro třídění stále zlepšovali. Důležitá je také osvěta už u nejmenších dětí,“ uvedla starostka Třince Věra Palkovská, která převzala ocenění v Hradci nad Moravicí společně s vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství třinecké radnice Janou Stonawskou.

Za první místo byl Třinec odměněn také peněžitým darem ve výši 50.000 Kč. Darovaná částka bude účelově věnována na využití v oblasti ochrany životního prostředí, především na rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu.

Komentáře

Komentáře