Tři králové vykoledovali rekordních téměř 2 000 000 Kč pro charitu

Tři králové vykoledovali rekordních téměř 2 000 000 Kč pro charitu

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Letos se během tříkrálové sbírky podařilo do pokladniček  koledníků na Třinecku vybrat v:
 • Třinci: 489 741,- Kč
 • Střiteži: 28 509,- Kč
 • Vendryni: 141 406,- Kč
 • Bystřici a Nýdku: 122 841,- Kč
 • Smilovicích a Řece: 20 731,- Kč
Celkem jste darovali tříkrálovým koledníkům úžasných: 803 228 Kč. Výtěžek sbírky bude použit na dofinancování sociální služby osobní asistence. Moc všem děkujeme!

Tříkrálová sbírka Jablunkovsko:

 • Jablunkov 255 397 Kč
 • Mosty u Jablunkova 187 772 Kč
 • Návsí 115 639 Kč
 • Písek 85 795 Kč
 • Bukovec 79 118 Kč
 • Milíkov 53 378 Kč
 • Písečná 47 032 Kč
 • Hrádek 59 886 Kč
 • Bocanovice 35 104 Kč
 • Horní Lomná 7 745 Kč
 • Dolní Lomná 37 634 Kč
 • Hrčava 6 134 Kč
 • Košařiska 8 412 Kč

Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že jste při sbírce 2019 pro Charitu Jablunkov nasbírali rekordních: 979.046 Kč

Celkem se v našem regionu podařilo vykoledovat rekordních 1.782.274 Kč

Organizátoři všem dárcům děkují a vzkazují: “ Pán Bůh ať Vám žehná! “

Komentáře

Komentáře