Na Třinecku byla vyhlášena Smogová situace

Na Třinecku byla vyhlášena Smogová situace

Pro území Třinecka byla dne 20.01.2019 vyhlášená SMOGOVÁ SITUACE z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 a 21.01.2019 byla z těchto důvodů vyhlášená i REGULACE.

Při překročení informativní prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3, doporučujeme zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.

Meteorologové maximálně doporučuji omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Aktuální kvalitu ovzduší můžete sledovat na postranním panelu vpravo

 

Komentáře

Komentáře