Blesk zasáhl 2 děti, které se před bouřkou schovaly pod stromem - Třinec

Blesk zasáhl 2 děti, které se před bouřkou schovaly pod stromem – Třinec

Týmy záchranné služby měly v péči dva zraněné, a to třinácti a čtrnáctiletého chlapce. Děti se podle informací, které sdělily záchranářům, schovaly před bouřkou pod stromem. Právě do něj ale následně udeřil blesk a zasáhl je.

„Mladší z chlapců byl krátce v bezvědomí, v době příjezdu záchranářů již při vědomí. Jeho stav však byl život ohrožující. Zasahující lékař při prvotním vyšetření na jeho těle objevil stopy vstupu a výstupu energie blesku, stejně jako popáleniny. Pacient byl uveden do umělého spánku, převeden na přístrojem řízenou ventilaci a  transportován vrtulníkem do ostravské Fakultní nemocnice.

Druhý hoch byl výbojem zasažen podle všeho v oblasti dolní končetiny, jeho postižení se v době zásahu jevilo jako méně závažný. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byl sanitním vozidlem přepraven na dětskou ambulanci třinecké nemocnice.“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl

Jedná se již o druhý případ zasažení bleskem na Třinecku proto přidáváme pár základních rad co dělat když nás venku zastihne bouřka?

  • Během bouřky nevycházejte zbytečně ven a raději si neplánujte výlety, pokud předpověď hlásí výskyt bouřek.
  • Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné hromosvodem. V přírodě se můžete bezpečně schovat v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí.
  • Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, či v menších staveních bez hromosvodu (např.staré hájence). Velké bezpečí neskýtají ani velká stavení s porušenou statikou (např. zpustlé polorozpadlé objekty), kde v případě úderu blesku hrozí další narušení zdiva a zřícení.
  • Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénua na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či skalní stěnu.
  •  Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je  přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe – na zem si rozhodně nelehejte.
  • Jelikož je blesk jak známo silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani telefonování, či práce s elektrickými a plynovými spotřebiči.
  •  Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty – fungují totiž jako hromosvod. Stojí za to si připomenout případ z roku 2005, kdy úder blesku připravil o život golfistu, který se hře věnoval i během bouřky. Ačkoliv za bouřky si většinou na nedostatek větru nemůžeme stěžovat, není vhodné ani pouštění draků.

další tipy co dělat, když Vás zastihne bouřka najdete na webu hasičů – http://www.hzscr.cz/clanek/jak-se-chovat-behem-bourky-a-jak-ochranit-obydli-pred-uderem-blesku.aspx

 

Komentáře

Komentáře