Třinec - Uzavření parkoviště „pod nadjezdem“

Třinec – Uzavření parkoviště „pod nadjezdem“

Dovolujeme si informovat řidiče, že v pondělí 28.01.2019 bude uzavřeno parkoviště „pod nadjezdem“. Vlastník mostu – TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. bude odstraňovat závady na mostě, které vznikly vlivem současných klimatických podmínek. Po ukončení prací bude parkoviště opět uvedeno do provozu. Děkujeme za pochopení.

Komentáře

Komentáře