Rekonstrukce nadjezdu vstupuje do finální fáze

Rekonstrukce nadjezdu vstupuje do finální fáze

V polovině srpna skončily práce na zásypech přechodové oblasti jedné z opěr a na přechodové desce, dokončené byl římsy na předmostí ze strany od Třineckých železáren a taktéž na mostě.

Průběžně pokračují sanační práce na opěrných zdech a nosné konstrukci mostu, dokončují se římsy v předmostí ze strany od města, práce na zesílení vloženého pole, izolace mostu a její ochrana litým asfaltem. Probíhají zásypy předmostí jako podklad pod vozovkové vrstvy, montují se obrubníky, zábradelní svodidla a odvodnění.

Do konce srpna skončí všechny betonářské, izolatérské a sanační práce na mostě. Začne pokládka asfaltových vrstev a budou probíhat montáže dalších obrubníků. Počátkem září začne fáze dokončovacích prací a terénní úpravy. Ke zprůjezdnění by mělo dojít 15. září 2022

Komentáře

Komentáře