Ptačí chřipka v Moravskoslezském kraji

Ptačí chřipka v Moravskoslezském kraji

Krajská veterinární správa eviduje případ aviární influenzy (ptačí chřipky) na území Moravskoslezského kraje. Virus H5 byl prokázán u volně žijící labutě, v Jilešovicích na Opavsku.

ptaci_chripka_jilesovice

zdroj: mapy.cz

„Od začátku roku šetřila Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj celkem 9 případů podezření na nákazu v chovu drůbeže či jiných ptáků a osm podezření u volně žijících ptáků. Pouze v případe Jilešovic bylo potvrzeno, že se jedná o aviární influenzu (ptačí chřipku), ve všech ostatních případech skončilo vyšetření s negativním výsledkem.“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Ing. Petr Majer

Existuje nějaké ochranné pásmo?

Vzhledem k tomu, že se jednalo o volně žijícího ptáka, nikoliv chov,  ohnisko a s ním  spojená uzavřená pásma se nevyhlašují.

Již 10. 1. 2017 však vydala Státní veterinární správa nařízení platné pro celou ČR, které mimo jiné zakazuje pořádání svodů drůbeže a ostatního ptactva a v komerčních chovech zakazuje (až na odůvodněné výjimky) chov ve volném výběhu, které platí až doposud.

Může se ptačí chřipka přenést na člověka?

Současná forma viru je vysoce patogenní pro ptáky, nicméně přenos na člověka nebyl doposud zaznamenán.  Jde o ptačí formu chřipkových virů, ke kterým není člověk jako savec moc vnímavý. Rizikem je zde možná mutace viru, která by následně mohla ohrozit zdraví lidí. I proto se v případě potvrzení nákazy provádí utracení ptáků v ohnisku.

 Příznaky ptačí chřipky:

Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat, mají dýchací potíže, jsou apatická (obr. 1). Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví úplné nechutenství. Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání). Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu. Zjišťovány jsou krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích (obr.2), edém hlavy (obr. 3). Mohou se objevit otoky a krváceniny na končetinách (obr. 4).

V případě podezření na výše uvedené příznaky u ptáků informujte ihned o události soukromého veterinárního lékaře nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu. Řiďte se přesně podle jejich instrukcí. Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého místa.

Další informace jak chránit sebe a zvířata před ptačí chřipkou najdete na webu Státní veterinární správy

http://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/informace-pro-verejnost/

Komentáře

Komentáře