Překvapivé nálezy archeologů na Karpentné

Překvapivé nálezy archeologů na Karpentné

Dne 15. května definitivně skončil záchranný archeologický výzkum na Karpentné. Ještě než se do této oblasti pustili stavbaři, hledali archeologové ze společnosti Archaia Olomouc zajímavé poznatky, které by upřesnili dataci, vzhled a účel této tvrze.

Díky pečlivé práci archeologů a brigádníku, se podařilo během 3 měsíců najít velké množství keramických střepů, hrotů do kuše a mincí. Podle těchto indicií mohli archeologové bezpečně konstatovat, že vznik této tvrze můžeme datovat mezi období druhé poloviny 14. stol a první polovinou 15. stol. Není ovšem jasné, k jakému účelu sloužila tato pevnost, jelikož se nacházela na strategicky špatném místě a jako taková, by se neubránila ani menšímu vojsku.

Keramický střep středověk       Základy středověké budovy

 

 

 

 

Byl také objeven dřevěný most, který byl hluboko v zemi a dochoval se díky vrstvě spodní vody, která působí jako výborný konzervant. „Zatím nemůžeme jasně říct, jestli byl most zapálen, nebo byl poškozen rozkladem. Jeho zbytky budou odeslány na rozbor.“ konstatoval pro Týdeník Třinecko – Petr Rataj, vedoucí prací.

Nestihlo se úplně všechno. Jelikož byl jasně daný termín, do kdy se může provádět výzkum. „Škoda, že se s archeology nejednalo v předstihu, v době kdy se tato stavba projektovala, mohl stát pilíř o kousek vedle.“ litovali všichni.

Teď je potřeba všechny nasbírané údaje zanalyzovat, abychom mohli přiblížit, jak vypadala tato tvrz a k čemu sloužila.“ konstatoval Rataj.

Archeologická sonda

Archeologická sonda

Komentáře

Komentáře